.

Regulamin organizacji imprez urodzinowych

1. Oferta dotyczy organizacji urodzin dla dzieci w wieku 6 do 16 lat. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 10 dzieci oraz jedną osobę dorosłą – opiekuna.
2. W ramach oferty urodzinowej Park Wodny Sopot Sp. z o.o. zapewnia:
a) animatora, który jest organizatorem zabaw dla dzieci na hali basenowej,
b) menu do wyboru (jeden z proponowanych zestawów),
c) trzygodzinny bilet basenowy dla uczestników urodzin,
d) bilet gratis dla opiekuna grupy, który uczestniczy w pobycie na basenie wraz z dziećmi.
3. Opłata za zamówione usługi zostanie dokonana gotówką lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta z góry w dniu podpisania zamówienia.
4. Zamawiający jest obowiązany potwierdzić ilość osób biorących udział w urodzinach 2 dni przed zarezerwowanym terminem, w przeciwnym razie poniesie koszty określone w złożonym zamówieniu.
5. Rezygnacja z imprezy może nastąpić 3 dni przed zarezerwowanym terminem. W przypadku braku informacji o odwołaniu rezerwacji zostanie potrącone kwota w wysokości 20% wartości zamówienia.
6. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapewnienia, iż dzieci będą posiadały: strój kąpielowy, klapki i ręcznik,
b) zapewnienia obecności osoby dorosłej – opiekuna, w czasie pobytu wraz z uczestnikami urodzin na hali basenowej, osoba ta powinna posiadać strój kąpielowy i klapki.
7. Opiekun jest zobowiązany do opieki i nadzoru nad dziećmi podczas pobytu w kompleksie basenów oraz w szatni. Opiekuna obowiązuje regulamin obiektu, a w szczególności zapisy dotyczące opiekuna grupy.

Zarząd Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o.

 

Regulamin organizacji imprez urodzinowych