Ostatnia kontrola wody w basenach wykonana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  Ostatnia kontrola wody w basenach wykonana przez akredytowane laboratorium

Protokół kontroli nr

    126.HK.JT.17

 

Sprawozdanie nr

92701/19/GDY

26.02.2019 r.

   
Przejrzystość Wody
BARDZO DOBRA 

pH wody:       7,0

REDOX:          769 mV

Cl wolny:        0,45 mg/l

Temperatura wody:     29,9°C

Sprawozdanie z badań

oligocen

 

W 2006 roku dokonano odwiertu studni głębinowej w celu zaopatrzenia Parku Wodnego Sopot Sp. z o.o. w wodę z oligoceńskiego poziomu wodonośnego występującego w obrębie trzeciorzędowego piętra wodonośnego. Już 10 września 2016 roku w Sopockim Aquaparku ruszył system doprowadzania wody z naturalnych źródeł. Co to oznacza w praktyce?

Klienci Aquaparku kąpią się w wodzie z poziomu oligoceńskiego.

 

Park Wodny Sopot zaopatrywany jest w wodę z oligoceńskiego poziomu wodonośnego występującego w obrębie trzeciorzędowego piętra wodonośnego. Poziom oligoceński w rejonie Sopotu występuje na głębokości ok. 100 m ppt. Studnia głębinowa o głębokości 116,4 m pozwala na maksymalny godzinowy pobór 41m3.

 

Wody z poziomu oligoceńskiego charakteryzują się dobrą jakością. Jest to wynikiem znacznej izolacji warstwy wodonośnej od powierzchni terenu, a także brakiem ewidentnych źródeł zanieczyszczenia oraz z uwagi na intensywny napływ czystych wód powierzchniowych z rejonu Pojezierza Kaszubskiego. Woda posiada pH odpowiednie dla pływalni publicznych.

 

Główną bazą drenażu dla wód oligoceńskich jest Zatoka Gdańska. W rejonie rynien kopalnianych wody oligocenu występują w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym z wodami neogenu i czwartorzędu.

 

Nowoczesna technologia uzdatniania wody zapewnia odpowiednią czystość wody i bezpieczeństwo osób korzystających z rekreacji wodnej. Systematyczny monitoring parametrów mikrobiologicznych jakości wody na naszej pływalni powala na ocenę prawidłowości prowadzonych procesów uzdatniania oraz dezynfekcji wody. 

 

Woda z oligoceńskiego poziomu 
- występuje w obrębie trzeciorzędowego piętra wodonośnego
- poziom oligoceński w rejonie Sopotu występuje na głębokości ok. 100 m ppt
- studnia głębinowa na terenie Parku Wodnego ma głębokość 116,4 m
- maksymalny godzinny pobór 41 m3
 
Dobra jakość wody dzięki
 - izolacji warstwy wodonośnej od powierzchni terenu
 - brakowi ewidentnych źródeł zanieczyszczenia
 - intensywnemu napływowi czystych wód powierchniowych z rejonu Pojezierza Kaszubskiego
- pH odpowiedniemu dla pływalni publicznych 

 

Biuro Obsługi Klienta
(codziennie 9:00-20:00)
tel.: + 48 58 555 85 23
tel. kom. +48 508 263 439
e-mail: bok@aquaparksopot.pl