Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W Parku Wodnym Sopot  popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przekazujemy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym Aqua Clubu jest Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Zamkowa Góra 5, 81-713 Sopot,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.

2. Park Wodny Sopot sp. z o.o.  przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, tj. w celu przedstawiania przez Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3-5, 81-713 Sopot ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczących PWS lub naszych partnerów biznesowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczących Parku Wodnego Sopot sp. z o.o. lub nasz partnerów biznesowych. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe otrzymywanie ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczących Parku Wodnego Sopot sp. z o.o. lub nasz partnerów biznesowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

AQUA CLUB

1. Administratorem Państwa danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym Aqua Clubu jest Park Wodny Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Zamkowa Góra 5, 81-713 Sopot,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 18 450 000 złotych. KRS: 0000018353, REGON: 191828357, NIP: 585-13-53-942.

2. Park Wodny Sopot sp. z o.o.  przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu prowadzenia programu lojalnościowego (Aqua Club), tj. zbieranie przez Państwa punktów i wymieniania ich na Bonusy (przez Bonus rozumie się usługę lub towar wyszczególniony w Liście Bonusów wydawany w zamian za Aqua Punkty zebrane w związku z nabyciem usług standardowych). Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Park Wodny Sopot sp. z o.o. w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz w celach archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez Park Wodny Sopot sp. z o.o.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w programie lojalnościowym (Aqua Club). W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo lub dalsze uczestnictwo w programie lojalnościowym (Aqua Club).

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa i upoważnieni pracownicy administratora danych.

6.  Kategoriami danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia programu lojalnościowego Aqua Club są: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu.

 

Z poważaniem,

 

Zarząd Park Wodny Sopot sp. z o.o.